BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Về tình nghĩa chòm xóm xưa

Về tình nghĩa chòm xóm xưa 

Hầu như người ta viết khá nhiều về xóm người Tàu, xóm người cố cựu ở Chợ Lớn, nhưng mình không thấy ai viết về xóm ở Chợ Lớn có nhiều người từ các sắc tộc khác nhau ở chung.

Mà những xóm này, con cháu có ông bà là người Việt, người Tàu, người Khmer, và người Chà Và (tức là người có gốc Ấn) sống chung với nhau, hoàn toàn không có vấn đề gì về sắc tộc hận thù cả.

Xóm có gia đình cách mạng, có gia đình theo chế độ cũ, có người Tàu và người Việt từ Bắc di cư vô, có người từ Campuchia chạy nạn bên đó về đây sống.

Và những đứa trẻ sinh ra trong xóm, chưa bao giờ thù hận nhau gì cả.  

Người ta gọi gia đình cách mạng đó là gia đình liệt sĩ, gọi gia đình người Ấn là gia đình Chà Và, gọi thằng Ba Tàu, hay thằng Miên v.v.  Chả ai gọi là gia đình có công với cách mạng, cũng chả có vụ là người Ấn, càng không có vụ là người Hoa, và chắc chắn không có cách gọi người dân tộc để chỉ cho người Khmer gì cả.

Thời đó, gia đình cách mạng mà có làm giỗ, cũng đâu có ai xì xầm cách mạng gì đâu ? Họ đều ăn giỗ chung.

Và những đứa nhỏ sống chung với nhau, đánh lộn cả ngày, nhưng vài ngày lại làm quen với nhau như anh em.

Còn thời nay thì nhìn lại, người ta dùng những từ hoa mỹ rất nhiều, nào là gia đình có công với cách mạng, nào là người gốc Hoa, nào là gốc Ấn, nào là người dân tộc, ấy thế mà người ta phân biệt vùng miền, rồi đem cả sự "bản sắc người Việt" ra để giải thích là như thế nào, để chứng minh họ như là những "đỉnh cao trí tuệ" thế giới.

Nhưng bàn về "bản sắc người Việt" làm gì, khi người nói như thế, Hán Nôm không đọc được 1 chữ, tiếng Anh lại càng mù mờ, và chắc chắn đọc sử sai be bét cũng chả biết.  Thời ấy, việc những gia đình có người mất trong chiến tranh, dù bên này bên kia, chòm xóm không ai phân biệt cả.  Thời nay, xem ra việc người ta thắp 1 cây nhang cho phía bên kia cũng là một vấn đề cơ đấy.

Mà người lớn có vấn đề như thế, thì họ dạy được gì cho trẻ con biết thương yêu nhau ? 

Và người lớn mà sống như thế, họ chưa bao giờ nên lên tiếng họ là người Việt, là một dân tộc yêu chuộng hòa bình gì cả.

Bởi vì yêu chuộng hòa bình mà người trong 1 nước lại còn đối xử như thế, thì tư tưởng hòa bình như thế, mình nghĩ thế giới chả ai thèm, có khi họ lại còn coi dân tộc mà như thế, là một dân tộc tự lừa dối mình cơ đấy.

Brian« PREV
NEXT »

Không có nhận xét nào

Facebook Comments APPID